Website for Cognita

Kunde: Cognita. Digitale hjelpemidler for personer med kognitiv svikt og kommunikasjonsvansker.

Illustratør: Trond Bredesen