Tidende

Forsider til tannlegens tidskrift Tidende

Illustrasjon: Elisabeth Moseng