Tenk om…

Bildebok av Hilde Hodnefjeld

Kontrafaktisk bildebok: Hilde Hodnefjeld står for både tekst og bilder i denne fornøyelige boka,beregnet på aldersgruppen 4-8 år. Den tar utgangspunkt i barnets motforestillinger til de voksnes belæringer: Ja, men tenk om det var sånn likevel!Dettehandler om mer enn trass. Motforestillingene melder seg nettopp idet de voksne prøver å avlive myter, som monstre under senga, babyer som kommer med storken, og mannen i månen. De voksne
av-mytologiserer verden, i god rasjonalistisk tradisjon, mens barnet blir mytenes forsvarer. Eller i det minste fantasiens forsvarer, for barnet skaper her sin egen versjon av mytene. Slik blir barnet også kunstens representant. Kunsten oppgave er ikke å av-mytologisere verden, men å om-mytologisere den, vri på gamle myter og fortellinger. Illustrasjonene er flotte. Hodnefjeld blander tegninger, trykk og fotos til et collage-aktig uttrykk. Tegningene har et muntert-naivistisk preg, og kommuniserer fint med den reflekterende teksten. Humor finnes også, for eksempel i foreldrenes forskrekkede uttrykk når storkene kommer med stadig nye babyer. Fædrelandsvennen, Bjarne Markussen

 

Kunde: mangschou

illustratør: Hilde Hodnefjeld