Sokrates, Hercules, Jesus, Moses og troll til skolebøker.

Forlag: Høyskoleforlaget, CappelenDamm og Samlaget

Illustratør: Trond Bredesen