Plukk! Studer! Spis!

Kunde: Den norske turistforening og Norsk sopp og nyttevekstforening. Boken er støttet av Sparebank1-stiftelsen

Illustrasjon: Elisabeth Moseng

Turmat med Turbo. En bok om hva du lett kan finne og spise i naturen.

Forfatter: Lene Johansen

Design: Bardus design / Gro Otterstad