Helt Opplagt

Ny bildekor for Helt opplagt – på jobben

 

Illustratør: Trond Bredesen