Bo flyttar ut

Bildebok, Det Norske Samlaget 2016

Illustratør: Trude Tjensvold