Turnuskabal Aftenposten Oppvekst

Redaksjonell illustrasjon for Aftenposten Oppvekst. Artikelen handlet om par som jobbet turnus, og de utfordringene som følger med det å jobbe natt- og dagvakter om hverandre.