Tidsskrift for Den norske legeforening

Forsideillustrasjon til Tidsskiftet. Temaet var arbeidsmedisin.

 

Illustratør: Marius Pålerud

Kunde: Tidsskrift for Den norske legeforening