Tenåring Aftenposten Oppvekst

Redaksjonell illustrasjon for Aftenposten Oppvekst. Temaet for denne artikellen var at det er like mye jobb med en tenåring som det er med et spedbarn. Denne illustrasjonen vant jeg diplom i Visuelt for i 2015, kategori redakjsonell illustrasjon.