Norske byer: En let-og-finn ABC

Myldre illustrasjoner for Figenschou Forlag sin bok, “Norske byer: En let-og-finn ABC”. Dette er hyllest til byene Lillehammer og Hamar.