Årsrapport NorgesGruppen

Forside illustrasjon til bruk i årsrapport.

Illustratør: Marius Pålerud

Kunde: Itera Gazette / NorgesGruppen