Stortingsmelding, Justisdepartementet

Forside til Stortingsmelding,  Justisdepartementet, vold i nære relasjoner.

Illustratør: Hilde Hodnefjeld