10-årsjubileum for ASP

Illustrasjoner til ASP (Antibiotikasenteret for primærmedisin) i forbindelse med deres 10-årsjubileum. Illustrasjonene ble brukt til årsrapport, rollups og invitasjoner.

 

Kunde: Magnolia Design / ASP

Illustrasjon: Marius Pålerud